Psychosomatika hry na housle, letní vzdělávací semináře

V červenci proběhly pod vedením Jany Kubánkové dvě vzdělávací akce k tématu psychosomatiky hry na nástroj.

První z akcí nesla název “Úvod do psychosomatického přístupu v nástrojové výuce” a byl určen pro učitele ZUŠ. Na celodenním semináři měli učitelé možnost seznámit se s principy této metody a skrze aktivity a cviky si tyto elementární techniky vyzkoušet na vlastní kůži.

Druhá z akcí, “Psychosomatika hry na housle”, byla určena studentům konzervatoří a hudebních vysokých škol. Na týdenních kurzech měli studenti možnost se v každodenních kolektivních seminářích i individuálních hodinách blíže seznámit s psychosomatickým přístupem a aplikovat jeho principy na vlastní potíže při hře na nástroj i mimo ni. Velká pozornost byla věnována mechanice pohybu a pohybovým vzorcům. Studenti se také měli možnost naučit jednoduché kompenzační techniky psychohygieny a principy práce se stresem a trémou. Nedílnou součástí každodenní náplně byla také tvůrčí individuální i kolektivní práce.

Tradiční čtrnáctidenní seminář pro Meadowmount School of Music v USA vzhledem k epidemiologické situaci bohužel letos neproběhl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.