Psychosomatika nástrojové hry a uměleckého výkonu

Tělo, mysl a duše jsou zcela propojeny. I při studiu hry na hudební nástroj je třeba mít tyto souvislosti stále v patrnosti.

Semináře jsou určeny studentům instrumentálního umění a pedagogům.

V seminářích “Psychosomatika pro muzikanty” nabízím studentům a pedagogům instrumentálního umění vhled do spektra psychosomatických souvislostí s hrou na nástroj a přináším možnost osvojování klíčových dovedností, které podporují úspěšné studium a růst až do profesionální úrovně.

Učíme se pracovat zejména se stresem a trémou, kompenzovat fyzickou únavu a jednostrannou zátěž, pěstovat správné pohybové vzorce, prevenovat riziko vyhoření, efektivně plánovat strategii cvičení podle psycho-fyziologických možností. Věnujeme se také rozvoji kreativity a podporujeme výrazovou jedinečnost.

Semináře jsou sebezkušenostní. Nenabízí tedy pouze teoretický výklad, nýbrž možnost praktického osvojování konkrétních technik tak, aby je studenti mohli bezpečně používat v samostatné práci.

Semináře jsou kolektivní, v případě zájmu je možné poskytnout i individuální hodiny.

Teoreticko-praktický základ celé metodě poskytují především následující přístupy:

hudební psychologie, Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals, Body-Mind Centering, autosugestivní metody uvolňování a relaxace, aktivní imaginace a arteterapie, kreativní umělecké techniky

Časová koncepce seminářů:

Časová koncepce závisí na přímé dohodě a partikulárních potřebách dané instituce. Cílovou skupinou jsou především studenti konzervatoří a akademií, kteří se přímo připravují na profesionální dráhu. Semináře je rovněž možné vést ve specifické podobě i pro děti ze ZUŠ ve věkovém rozmezí 7 – 12 let.

Jednorázové a krátkodobé semináře, vhodné pro ZUŠ, či jako ukázkové lekce na kurzech a festivalech

V případě jednorázového semináře se jedná především o seznámení s tématem psychosomatické kompenzace a ukázku vybrané elementární techniky. (přednáška v časové dotaci 1 – 2 hodiny).
V krátkodobých seminářích se zaměřujeme na kultivaci dovedností v rámci určeného tematického okruhu či kombinace témat. (seminář o délce 2x min. 4 – 5 hodin)

Dlouhodobé semináře, vhodné pro studenty konzervatoří a akademií

Umožňují hlubší práci a prostor pro pozitivní změnu u studentů. Pracuje se napříč všemi tématy, která jsou ze své podstaty neoddělitelná. (intenzivní práce – 10 dní až 1 školní rok)

Kde již semináře proběhly a probíhají?

2023 Konzervatoř Teplice, cyklus seminářů

2022/2023 Celoroční vzdělávací program v psychosomatice pro studenty konzervatoří a akademií

2022 HAMU, Praha, cyklus seminářů pro studenty,

2022 Konzervatoř Brno, přednáška a seminář v rámci projektu Smyčcové soboty

2021/2022 Celoroční vzdělávací program v psychosomatice pro studenty konzervatoří a akademií, Praha

2021 Meadowmount School of Music, USA, online vzdělávací kurz

2021 “Psychosomatika hry na housle”, letní houslové kurzy pro studenty konzervatoří a vysokých škol, Turnov

2021 Individuální lekce v psychosomatice, Mistrovské kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka

2020 “Psychosomatika hry na housle”, letní houslové kurzy pro studenty konzervatoří, Turnov

2020, 2019, 2018 Meadowmount School of Music, USA

2020 seminář “Úvod do psychosomatického přístupu ke hře na hudební nástroj” pro učitele ZUŠ

2020, 2019 Mistrovské kurzy Bohuslava Matouška

2018 ZUŠ Jablonec nad Nisou

2019 Konzervatoř Žilina

2020, 2019, 2018 Mezinárodní pěvecká soutěž Sanremo Junior

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.