Psychosomatika pro muzikanty

Tělo, mysl a duše jsou zcela propojeny. I při studiu hry na hudební nástroj je třeba mít tyto souvislosti stále v patrnosti.

V seminářích “Psychosomatika pro muzikanty” nabízím studentům hudby vhled do spektra psychosomatických souvislostí s hrou na nástroj a přináším možnost osvojování klíčových dovedností, které podporují úspěšné studium a růst až do profesionální úrovně.

Učíme se pracovat zejména se stresem a trémou, kompenzovat fyzickou únavu a jednostrannou zátěž, pěstovat správné pohybové vzorce, prevenovat riziko vyhoření, efektivně plánovat strategii cvičení podle psycho-fyziologických možností. Věnujeme se také rozvoji kreativity a podporujeme výrazovou jedinečnost.

Semináře jsou sebezkušenostní. Nenabízí tedy pouze teoretický výklad, nýbrž možnost praktického osvojování konkrétních technik tak, aby je studenti mohli bezpečně používat v samostatné práci.

Časová koncepce seminářů:

Časová koncepce závisí na přímé dohodě a partikulárních potřebách dané instituce. Cílovou skupinou jsou především studenti konzervatoří a akademií, kteří se přímo připravují na profesionální dráhu. Semináře je rovněž možné vést ve specifické podobě i pro děti ze ZUŠ ve věkovém rozmezí 7 – 12 let.

Jednorázové a krátkodobé semináře, vhodné pro ZUŠ, či jako ukázkové lekce na kurzech a festivalech

V případě jednorázového semináře se jedná především o seznámení s tématem psychosomatické kompenzace a ukázku vybrané elementární techniky. (přednáška v časové dotaci 1 – 2 hodiny).
V krátkodobých seminářích se zaměřujeme na kultivaci dovedností v rámci určeného tematického okruhu či kombinace témat. (seminář o délce 2x min. 4 – 5 hodin)

Dlouhodobé semináře, vhodné pro studenty konzervatoří a akademií

Umožňují hlubší práci a prostor pro pozitivní změnu u studentů. Pracuje se napříč všemi tématy, která jsou ze své podstaty neoddělitelná. (intenzivní práce – 10 dní až 1 školní rok)

Kde již semináře proběhly a probíhají?

2020, 2019, 2018 Meadowmount School of Music, USA

2020, 2019, 2018 Mezinárodní pěvecká soutěž Sanremo Junior

2019 Konzervatoř Žilina

2019 Mistrovské kurzy Bohuslava Matouška

2018 ZUŠ Jablonec nad Nisou