INTERPRETKA

Interpret nehraje pouze noty, které někdo napsal. Jako interpret je člověk zodpovědný za to, co sděluje.

Skladby nesou takřka vždy nějakou výpověď. Jako interpret ji musíte umět nalézt, porozumět, musíte ve skladbách hledat jejich význam, jejich kouzlo a ztotožnit se s nimi, abyste v interpretaci byli opravdoví. Zároveň musíte výpověď skladeb respektovat a nevnášet do nich významy, které nenesou, jen proto, že se vám to tak líbí. V našem jazyce mluvíme o vážné hudbě. Ostatní jazyky používají slovo klasická a je to mnohem šťastnější, protože leckterá klasická hudba skutečně není vážná. Jako interpret máte být pravdivý a předávat výpověď skladeb, ale zároveň nehledat hloubku tam, kde není a nelhat o “vážnosti” díla.

“Koncert začíná prvním krokem, nikoliv prvním tónem.” Už vstupem na podium začíná koncert. Starý koncept mlčení interpreta a bariéry mezi ním a publikem mi není nijak blízký. Proto se svým publikem vždy hovořím, uvádím jej do kontextu skladeb a životů autorů. Nejen hudba, ale celý koncert je komunikace.

ČEMU SE VĚNUJI JAKO INTERPRETKA?

KLASIKA. V klasické hudbě interpretuji skladby od období baroka až po současnou dobu. Spíše než období samotná vyhledávám konkrétní autory a skladby, kteří ve mně nějakým způsobem rezonují sami o sobě či mohou do současného kontextu přinést něco obohacujícího nebo významně reagovat na současná témata svou nadčasovostí.

MODERNA. Moderna či nová tvorba je nedílnou součástí uměleckého, osobního i společenského vývoje. Moderna vždy nějak vypovídá o našem světě či prostředí a je tak velmi cenným zdrojem informací o nás. Důvodem, proč se nám často na první poslech nelíbí, je prostý nezvyk z nových harmonií, zvukového materiálu, výrazových prostředků. V moderní hudbě musíme porozumění výpovědi teprve hledat, jako je teprve hledáme v kontextu současné doby, které vždy lépe rozumíme až tehdy, stane-li se minulostí a máme od ní dostatečný odstup. Takový byl i osud skladeb, které nyní vnímáme jako absolutní evergreeny klasického repertoáru. Neschopnost interpretovat či jen poslouchat moderní hudbu možná vypovídá o naší neschopnosti vyrovnat se se současností.

ALTERNATIVNÍ PROJEKTY. Umění by mělo propojovat a dvojnásobně to platí o propojování umělců a uměleckých směrů. Ráda se věnuji projektům s tanečníky či výtvarníky. Vždyť i interpretace je svým způsobem pohybové umění a hudba je barevná. Baví mě rozeznít obrazy ve volných improvizacích či dát prostor pohybu v hudebních frázích. Propojení několika způsobů uměleckého vyjádření mi připadá velmi přirozený, neboť i člověk je celek, který nelze atomizovat na pohyb končetin, myšlení, mluvu, zrak.. Multi-art projekty pracují s celým kontextem, jsou tak možná člověku blíž a činí umělecká díla ještě srozumitelnější.