LEKTORKA

Umění se lze nejen učit, uměním se lze učit.

Umění nám dává neuvěřitelně široký prostor pro rozvoj osobnosti a našich dovedností od senzomotorických či kognitivních až po schopnost komunikace, empatii a kreativitu. Umělecké aktivity kultivují nejen jedince, ale i kolektiv, činí jej empatičtějším, schopným efektivní spolupráce a kreativních řešení.

V mých seminářích se neučíme umělecké techniky, ale naopak skrze umělecké techniky se učíme o sobě.