LEKTORKA

Umění se lze nejen učit, uměním se lze učit.

Umění nám dává neuvěřitelně široký prostor pro rozvoj osobnosti a našich dovedností od senzomotorických či kognitivních až po schopnost komunikace, empatii a kreativitu. Umělecké aktivity kultivují nejen jedince, ale i kolektiv, činí jej empatičtějším, schopným efektivní spolupráce a kreativních řešení.

V mých seminářích se neučíme umělecké techniky, ale naopak skrze umělecké techniky se učíme o sobě.

S KÝM PRACUJI?

BUDOUCÍ PROFESIONÁLNÍ UMĚLCI. Se studenty umění a nástrojové hry se zaměřujeme na osvojování klíčových dovedností, které podporují a umožňují růst až do profesionální úrovně. Učíme se pracovat se stresem a trémou, efektivně plánovat svůj čas, věnujeme se rozvoji kreativity, podporujeme výrazovou jedinečnost.

DĚTI S HROZBOU SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ. S dětmi se zaměřujeme na aktivity, které podporují rozvoj senzomotorických i kognitivních dovedností, podporujeme zdravou sebereflexi a vnitřní stabilitu dětí, podporujeme pocit bezpečí v kolektivu.

FIREMNÍ KOLEKTIVY. Pracujeme s naladěním skupiny a dynamikou kolektivu, podporujeme schopnost efektivní kolektivní spolupráce a podpůrného prostředí.