BIOGRAFIE

Jana Kubánková  je houslistka, svobodná umělkyně a lektorka.

Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a Akademii múzických umění v Praze. V letech 2006, 2007 a 2008 získala plné stipendium na prestižní Meadowmount School of Music v USA. Jana debutovala již ve dvanácti letech ve Vivaldiho dvojkoncertu s mistrem Josefem Sukem. Jako sólistka pak vystoupila s předními českými orchestry, např. Pražskou filharmonií či Pražským komorním orchestrem. Již během raných studií získala mnohá ocenění a vystupovala v živých koncertních přenosech Českého rozhlasu. Již za studií na gymnáziu se stala součástí Českého komorního orchestru, profesionálního tělesa, jehož tradici založil sám Václav Talich. Ve dvaceti letech se Jana stala houslistkou České filharmonie. S orchestrem absolvovala turné po celém světě a spolupracovala s mnoha světovými dirigenty. Jana byla rovněž aktivní součástí mnoha edukativních projektů České filharmonie jako lektorka. V roce 2017 Jana orchestr opustila, aby získala více tvůrčí svobody a času na vlastní projekty.

Již během studií se začala Jana hlouběji zabývat problematikou psychosomatiky hry na housle, vlivem umění na člověka a jeho funkcí ve společnosti. Mezi lety absolvovala vzdělávání v expresivních terapiích, navštěvovala semináře klasické filosofie na Karlově univerzitě v Praze a zakončila žurnalistickou stáž v kulturně-politické revue Přítomnost. Od roku 2014 začala vést Jana workshopy a semináře psychosomatiky hry na housle a kreativní práce pro studenty uměleckých škol v České republice a v létě 2018 a 2019 rovněž na Meadowmount School of Music v USA. Mezi léty 2014 – 2016 vedla své kreativní programy také v krizových centrech pro děti s hrozbou sociálního vyloučení v Praze, aby podpořila jejich pozitivní vývoj.

Jako interpretka se Jana nyní věnuje především současné hudbě. Působí projektově jako koncertní mistr a sólistka orchestru Berg. Prezentuje se také na vlastních čistě sólových houslových recitálech moderní hudby u nás i v zahraničí(Evropa, USA). Vytváří osvětu českým autorům od poválečné doby až po současnost.

V roce 2017 Jana založila uměleckou iniciativu IMUZA, při níž organizuje kulturní akce pro děti a širokou veřejnost, propojuje uměleckou spolupráci amatérského světa s profesionálním a vytváří koncertní možnosti mladým začínajícím umělcům. V roce 2018 pak založila Institut svobody, mezinárodní projektovou platformu profesinální umělecké spolupráce a uměleckého dialogu nad tématy svobody, lidských práv a demokracie.