AKTUÁLNÍ SÓLOVÉ PROJEKTY

LONELY SELF – OSAMĚLÉ JÁ

Unikátní koncertní projekt pro čistě sólové housle, který prezentuje české moderní autory z období mezi lety 1918 – 2018. Součástí projektu je živé vyprávění o autorech, jejich dílech i jejich vnitřním i vnějším boji při tvorbě. Složitá politická situace, světová válka, komunistický režim. Jak se autoři vyrovnávali s takovými podmínkami? Jak se tyto skutečnosti odrazily na jejich tvorbě, volbě zvukových i formálních prostředků? Svoboda uměleckého vyjádření je základním předpokladem vzniku uměleckého díla. Jak byla ohrožována svoboda uměleckého vyjádření v těchto časech? Jak nakonec jejich svobodná tvorba ovlivnila jejich skutečnou svobodu v reálném světě? Mezinárodní premiéra projektu proběhla v létě 2018 ve Washingtonu DC, USA, na Koncertě pro Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu DC, USA a Koncertě pro Mezinárodní nadaci obětí komunismu.

Další informace o projektu zde.

ŽIDOVSKÉ HOUSLE KLASICKÉHO REPERTOÁRU

Projekt prezentuje díla židovských autorů pro housle, která si svou kvalitou a hloubkou vydobyla místo v klasickém houslovém repertoáru. Součástí projektu jsou rovněž díla nežidovských autorů, která přímo čerpají inspiraci z židovské kultury. Projekt měl premiéru v květnu 2018 zde.

RECITÁLY

Kromě speciálních tematických projektů interpretuji i standardní recitály v různém složení klasických i současných skladeb českých a světových autorů z období od baroka až po současnost.