Semináře psychosomatiky hry na nástroj

Psychosomatika hry na hudební nástroj v sobě skrývá mnoho témat, obecně jde ale o disciplínu, která je pro úspěšné umělecké vzdělávání zásadní. Ve hře na housle se v rámci psychosomatiky se studenty věnujeme především tématu eliminace stresu a funkčních technik na ovládnutí trémy, kompenzace drilu ze cvičení a fyzických bloků způsobených stresem ze hry a uvolňování, efektivnímu plánování cvičení a určování dosažitelných cílů, ale i rozvoji kreativity a výrazové autenticity, rozvoji komunikačních schopností a tvůrčí práce ve skupině. Během uplynulých měsíců Jana Kubánková uspořádala několik takových seminářů.

Hlavní budova Meadowmount School of Music

Intenzivní semináře pro stipendisty na prestižní Meadowmount School of Music v USA.

Již druhý ročník těchto seminářů se konal ve dnech od 23. června do 7. července 2019 a byl určen studentům ve věku mezi 13 a 15 lety.

Semináře se pro studenty konaly každý den. Náplní seminářů byla především témata zvládání stresu, koncentrace, plánování času a efektivita cvičení, komunikace a kreativita.

více o škole zde

Seminář “Somatika, improvizace, svoboda”

Seminář se konal v rámci mezinárodních houslových kurzů Bohuslava Matouška a Jakuba Junka na zámku Žďár nad Sázavou.

Seminář poskytl frekventantům kurzů ochutnávku funkčních technik na eliminaci stresu a práce s trémou. Otevřeli jsme témata somatických projevů našich obav z výkonů na podiu a možnost práce s nimi. Studenti se naučili jednoduchou techniku, kterou mohou dále začít využívat. V rámci semináře mohli studetni rovněž vyzkoušet základy volné improvizace s houslistkou a lektorkou Annou Fliegerovou Romanovskou. V závěru zazněla elektrická páska – skladba Vlastislava Matouška Six Walls, která vznikla na základě vnitřních pocitů z vězení, kde byl autor za komunistického režimu zavřen. Studenti měli možnost se improvizačně do pásky zapojit a uzavřít tak společně celý seminář.

Semináře pro malé houslisty na ZUŠ Jablonec nad Nisou.

Celkem dvou seminářů se zúčastnili houslisté ve věku 5 – 11 let. Věnovali jsme se především kreativní práci s notovým materiálem, grafickými partiturami a zhudebňováním příběhů. Děti se rovněž naučily jednoduchou automasáž ruky a relaxační techniku.

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.